1.

Jesper Juul urodził się 18 kwietnia 1948 roku w Vordingborg w Danii. Tam spędził dzieciństwo wraz z bratem i rodzicami. W młodości uprawiał dużo sportu, był członkiem drużyny skautowskiej, pasjonował się ornitologią. Po ukończeniu szkoły średniej pracował jako pomocnik kucharza na okręcie handlowym Cambodia, był robotnikiem budowlanym i barmanem w hotelu.

2.

W roku 1966 rozpoczął naukę w szkole nauczycielskiej, którą ukończył w 1970 roku ze specjalizacją w historii i religii. Jego nauczyciel teologii Bent Schmidt Hansen zaraził go pasją do historii idei europejskich. Juul podjął studia na uniwersytecie w Arhus w Danii, dzieląc swoje zainteresowania między filozofię, politykę i historię religii. Jego praca licencjacka dotyczyła wolnej woli w myśli Marcina Lutra i Erazma z Rotterdamu.

3.

Studia finansował, pracując w wakacje jako barman w Niemczech, a w ciągu roku akademickiego jako stróż nocny w ośrodku dla młodzieży Bøgholt w Viby w Danii. To ostatnie zajęcie uświadomiło mu, że praktyczna praca z ludźmi daje mu więcej satysfakcji niż kariera akademicka.

4.

Następne trzy lata Juul pracował z młodzieżą w ośrodku Bøgholt jako nauczyciel i opiekun. W tym czasie odkrył, że skuteczna pomoc wychowankom wymaga także zainteresowania się ich rodzinami. Na jednym z kursów poznał amerykańskiego psychiatrę i terapeutę rodzinnego Waltera Kemplera oraz duńskiego psychologa dziecięcego Mogensa A. Lunda, którzy zostali jego nauczycielami, terapeutami, a później przyjaciółmi.

5.

Przez następne dziewięć lat pracował w centrum dla młodzieży w Arhus, gdzie pomagał głównie matkom samotnie wychowującym dzieci, jednocześnie szkoląc się w terapii rodzinnej w Danii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął także indywidualną i grupową praktykę terapeutyczną, oraz współpracę przy rozmaitych projektach społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków. Korzystał z superwizji dr Mogensa Lunda i jego żony profesor Lis Keiser.

6.

W 1979 roku był jednym z założycieli Duńskiego Instytutu Kemplera, który oferował profesjonalne studia podyplomowe w zakresie terapii rodzinnej. Juul kierował tym instytutem do 2006 roku. Instytut Kemplera okazał się dla niego kluczowym doświadczeniem zawodowym. Wtedy sformułował swoje podstawowe idee i wartości pedagogiczne i zrozumiał konieczność przekazywania ich nie tylko profesjonalistom pracującym z dziećmi, ale także rodzicom.

7.

W 1971 roku zawarł małżeństwo z pierwszą żoną, z którą ma syna Mikołaja (ur. 1973 rok). W 1991 roku poślubił Suzanę, która pochodzi z Zagrzebia w Chorwacji. Od tego czasu spędzał mniej więcej trzy miesiące w roku, pracując jako terapeuta z rodzinami poszkodowanymi w wojnie na Bałkanach oraz z weteranami wojennymi. Aktywnie wspierał także chorwackie i bośniackie służby społeczne i organizacje pomocowe.

8.

Od 2006 roku Jesper Juul pracował na rzecz zdrowych relacji w rodzinach na całym świecie. Jest założycielem organizacji Familylab, która ma swoje oddziały w wielu krajach, także w Polsce.

9.

W 2012 roku przeszedł ciężką chorobę neurologiczną, która ograniczyła jego działalność wykładową i terapeutyczną. Zmarł 25 lipca 2019 roku.

↓ ↓ ↓

Wszystkie książki Jespera Juula